Schoolprojecten voor het voortgezet onderwijs

Projectweken zijn de uitgelezen kans om kort en krachtig in te gaan op onderwerpen als beeldende kunst, duurzame architectuur en stedenbouw. Samen met architecten en stedenbouwkundigen kijken we met de leerlingen naar hun directe omgeving. Zij gaan vervolgens zelf aan de slag: maken een maquette of een beeld voor in de openbare ruimte.

Verdiepingslessen bij KUA 

De theorie uit KUA beklijft beter door die te koppelen aan de praktijk. Daar is voor een docent op de middelbare school weinig tijd voor. Daarom hebben wij verdiepende modules ontwikkeld. Voor de verdiepingsles van het Haags KunstAtelier begint, bespreek je een onderzoeksvraag met de leerlingen. Aan de hand van dat gesprek geven wij een les met materialen die goed bij het onderwerp passen. Ook kan er gekozen worden om een HKA-onderwijs-box te bestellen om de les wel zelf te kunnen geven.

Onderwijs-Box

Als het (vanwege covid) niet mogelijk is om een externe docent een les te laten geven, niet getreurd! Speciaal daarvoor hebben we onze HKA2.0-onderwijs-boxen ontwikkeld.

Een box vol inspirerende materialen die volledig passend zijn bij het onderwerp naar keuze. De lesbrief ontvangt de docent waarin stapsgewijs uitgelegd wordt wat de bedoeling is.

Onderwijsondersteuning voor zowel basis als voortgezet onderwijs
Voor de studiedagen hebben we inspiratie workshops voor alle medewerkers op school. Door kunst samen te maken leer je je collega’s beter kennen.

Daarbij geven we meteen duurzame kunst en cultuur ideeën mee die de docenten ook uit kunnen voeren tijdens hun eigen lessen.

 

Mail voor de mogelijkheden: info@haagskunstatelier.nl 

Voortgezet

onderwijs